Si Ma Cai 144 đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

    Ngày 8 tháng 4, Uỷ ban nhân dân huyên Si Ma Cai phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở năm 2022, cho 144 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các ban ngành, đoàn thể phụ trách công tác giải quyết đơn thư, hòa giải của các thôn, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


    Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã được thông qua các nội dung cơ bản của các chuyên đề như;  Cập nhật văn bản mới về pháp luật dân sự về đảm bảo thục hiện nghĩa vụ, luật tố tụng hình sự. Luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước thực hiên công tác hòa giải cơ sở. các bước tiến hành hòa giải và kỹ năng hòa giải cơ sở.
    Qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giải quyết đơn thư, hòa giải của huyện, nắm chắc được các nội dung kiến thức mới, từ đó đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền đến các tàng lớp nhân dân, để người dân nắm chắc, hiểu rõ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng, không để kẻ sấu lợi dụng, lôi kéo, khích động, phá hoại  khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ thực hiên công tác hòa giải cơ sở được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong triển khai các bước tiến hành hòa giải và kỹ năng hòa giải cơ sở.
    Với những kiên thức tiếp thu được tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.  Giúp cho việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản pháp luật mới được ban hành mang lại kết quả cao trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục tại địa phương./.


Cao Thảnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 4,627
  • Tất cả: 678,009