Huyện Si Ma Cai : Họp ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2021-2025

         Ngày 8 tháng 4, huyện Si Ma Cai đã họp ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hà, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Trưởng bn chỉ đạo huyện Si Ma Cai.

Quang cảnh hội nghị

Tại cuộc họp các đại biểu tham dự đã được thông qua các báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quý 1 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và năm 2022. Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững quý 1 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và năm 2022. Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới quý 1 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và năm 2022 và Phát triển nông nghiệp hàng hóa huyện, Kế hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa toàn huyện. Dự thảo phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc, dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch các danh mục chuẩn bị đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
Tại cuộc họp các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động, việc lồng ghép các nguồn lực, những giải pháp nâng cao chát lượng cũng như  các giải pháp về đầu ra của các sản phẩm.
         Trong báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 nêu rõ: UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất về việc giao danh mục công trình đầu tư năm 2021 cho huyện. UBND huyện đã tham mưu cho huyện ủy, HĐND huyện về chủ trương, thống nhất ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân về việc Phê duyệt danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021. UBND huyện ban hành quyết định về việc giao danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021 cho UBND các xã, các cơ quan đơn vị để chuẩn bị các quy trình đầu tư.  Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021 – 2025. UBND các xã, cơ quan đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các bước quy trình nội dung chuẩn bị cho đầu tư, rà soát các danh mục công trình năm 2021, xây dựng kế hoạch triển khai các danh mục công trình năm 2022. Các danh mục công trình được giao chuẩn bị đầu tư trên địa bàn các xã  được nhân dân đồng tình ủng hộ và nhất trí cao. 
         Trong quý hai huyện sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025; Xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn đại diện chủ đầu tư rà soát, đề xuất các danh mục dự án, tiểu dự án chuẩn bị đầu tư và tập trung thực hiện nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các danh mục đã giao năm 2021 để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn và phân bổ vốn thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn rà soát các danh mục dự án, tiểu dự án, xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022.
         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hà yêu cầu các đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo huyện, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao nhiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng các phương án triển khai đảm bảo đúng chế độ, chính sách, không có sự chồng chéo, phát huy nội lực trong nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao


Vũ Chiến - Thanh Nhàn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 418
  • Trong tuần: 4,626
  • Tất cả: 678,008