75 người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

    Ngày 4/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Si Ma Cai, đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, cho 75 học viên trên địa bàn huyện.
    Dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Lý Xuân Thành, UVBTV,  Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện.

    Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nhà nước về an ninh, an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. 
    Sau khi học tập các chuyên đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.
    Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Sùng Chúng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 4,563
  • Tất cả: 677,945