Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện và địa phương.

Trong  những năm qua công tác tuyên truyền về bình đẳng giới được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền cơ sở, qua các hội nghị, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, tuyên truyền cổ động trực quan (băng-zôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích…)… nội dung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; tham gia phát hiện, tố giác và bài trừ tệ nạn bạo lực giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em...nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội vào việc thực hiện bình đẳng giới. Tuyên truyền các gương điển hình, tiên tiến đối với tập thể, cá nhân tại các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh niên vào các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân về bình đẳng giới và chấp hành, thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh niên vào các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Kim Minh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 435
  • Trong tuần: 435
  • Tất cả: 650,153