CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SI MA CAI

 

Số:  07/CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Si Ma Cai, ngày 5 tháng 7 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2016

Thứ

Ngày, tháng

Nội dung

Người thực hiện

Tuần 1

 

 

 

Thứ 6

01/7/2016

- Dự kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Si Ma Cai.

- Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

- Dự Hội thi “Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, tìm hiểu kiến thức chăm sóc bà mẹ, trẻ em” do Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức.

- Làm việc tại huyện với đoàn công tác Sở NN và PTNT về xuất khẩu mặt hàng lợn sống sang TQ.

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

- Đ/c Giàng Sín Chớ

 

 

- Đ/c Giàng Sín Chớ

 

- Đ/c Minh, Đ/c Hùng

Thứ 7-CN

02-03/7/2016

- Trực lãnh đạo.

- Đ/c Trần Văn Phi 

Tuần 3

 

 

 

Thứ 2

04/7/2016

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 của Đại biểu HĐND tỉnh  Lào Cai khóa XV tại huyện.

- Họp thông qua phương án xây dựng hồ TT huyện.

 

- Đ/c Nguyễn n Minh

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

Thứ 3

05/7/2016

- Dự kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Cán Hồ.

- Làm việc với Viễn thông tỉnh về địa điểm xây dựng trạm Viễn thông huyện.

- Dự Hội nghị trực tuyến tại huyện do Sở TTTT tổ chức về quy hoạch hạ tầng thông tin (chiều).

- Đ/c Giàng Sín Chớ.

 

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

 

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

Thứ 4

06/7/2016

- Dự họp trực tuyến  BCĐ CT XD NTM tỉnh (sáng)

- Dự họp nghe báo cáo về đầu tư xây dựng nhà bán trú cho học sinh và nhà ở giáo viên do tỉnh tổ chức.

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

 

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

Thứ 5

07/7/2016

- Họp Thành viên UBND huyện tháng 7/2016.

- TT UBND huyện

Thứ 6

08/7/2016

- Dự họp trực tuyến phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 7.

- Dự Hội nghị giao ban công tác Khuyến nông các huyện, Thành phố tổ chức tại huyện.

 

- Đ/c Nguyễn n Minh

 

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

Thứ 7-CN

09-10/7/2016

- Trực lãnh đạo.

- Đ/c Trần Văn Tiến 

Tuần 4

 

 

 

Thứ 2

11/7/2016

- Giao ban TTHU, UBND huyện.  

- Làm việc với các cơ quan về thực hiện Năm văn minh đô thị.

- TT. UBND huyện.

 

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

Thứ 3

12/7/2016

- Dự họp sơ kết công tác lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

 

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

Thứ 4

13/7/2016

 - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tài nguyên – MT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Tiếp xúc cử tri tại xã Bản Mế của đại biểu HĐND huyện.

 

 

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

 

- Đ/c Nguyễn Văn Minh

Thứ 5

14/7/2016

- Dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (từ ngày 14-16/7/2016).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết khối Nông, Lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.


- Đ/c Nguyễn Văn Minh

 

 

- Đ/c Trương Mạnh Hùng

Thứ 6

15/7/2016

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2016.

 

 

 

- Đ/c Giàng Sín Chớ  

Thứ 7 -CN

16-17/7/2016

- Trực lãnh đạo.

- Đ/c  Trần Văn Phi

Thứ 2

18/7/2016

- Giao ban TTHU, UBND huyện.

- TT UBND huyện.  

Thứ 3

19/7/2016

- Dự Hội nghị  BCH Đảng bộ huyện lần thứ 6.

- Thăm, tặng quà gia đình Thương binh liệt sỹ (từ 19/7-25/7/2016).

- TT UBND huyện

 

- TT UBND huyện.

Thứ 4

20/7/2016

- BTV Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Sín Chéng.

- TT UBND huyện

Thứ 5

21/7/2016

- Kiểm tra tình hình cơ sở.

- TT UBND huyện.

Thứ 6

22/7/2016

- Dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIII.  

- TT UBND huyện.  

Thứ 7-CN

23-24/7/2016

 - Trực lãnh đạo.

 - Đ/c Trần Văn Tiến

Thứ 2

25/7/2016

- Giao ban TTHU, UBND huyện

- TT UBND huyện.

Thứ 3

26/7/2016

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm về xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về ANTT trên địa bàn huyện.

 

- Đ/c Giàng Sín Chớ

Thứ 4

27/7/2016

- Viếng nghĩa trang nhân ngày Thương binh liệt sỹ.

- TT UBND huyện.

Thứ 5

28/7/2016

- Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mản Thẩn.

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 của Đại biểu HĐND tỉnh  Lào Cai khóa XV.

-  Giao ban TT UBND huyện (chiều).

- Đ/c Nguyễn n Minh

 

- TT UBND huyện.

- TT UBND huyện.

Thứ 6

29/7/2016

 - Làm việc với đoàn công tác Ủy Ban kiểm tra  Tỉnh ủy tại Huyện ủy.  

 

- TT UBND huyện

Thứ 7-CN

30-31/7/2016

 - Trực lãnh đạo.

 - Đ/c Trần Văn Phi

 

  Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TT Huyện ủy;                                                                                                                     CHỦ TỊCH

- TT HĐND, UBND huyện;                                                                                                      

- Các cơ quan, đơn vị, các xã;

- Lưu: VT, CV.               

                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Văn Minh

 


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 520
  • Trong tuần: 4,276
  • Tất cả: 586,087