Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện họp tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ ba – HĐND huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

         Sáng ngày 30/8/2021, tại phòng họp tầng 2 Hội trường lớn UBND huyện, Ban kinh tế - XH HĐND huyện tổ chức họp Ban để tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ ba - HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì cuộc họp đồng chí Lê Thị Hà – Trưởng ban Kinh tế - XH HĐND huyện, các đồng chí thành viên trong Ban, Lãnh đạo phòng Tài nguyên – MT huyện.

Quang cảnh cuộc họp

            Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Hà – Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện thông qua 03 dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp: Báo cáo thẩm tra thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra danh mục đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã Khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai; Báo cáo thẩm tra về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Thành viên của Ban đã đóng góp, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của ban, đồng thời đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát, điều chỉnh đảm bảo thống nhất số liệu, đồng thời làm rõ nguyên nhân, khó khăn, bất cập nêu trong các báo cáo thẩm tra của Ban.

            Kết luận nội dung cuộc họp, đồng chí Lê Thị Hà - Trưởng Ban Kinh tế - XH HĐND huyện tiếp thu và thống nhất ý kiến tham gia, đóng góp của các thành viên trong Ban, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung báo cáo ký ban hành đảm bảo thời gian theo quy định. Đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu phòng Tài nguyên – MT nghiên cứu, xem xét làm rõ một số nội dung còn vướng mắc đã nêu tại báo cáo thẩm tra giải trình làm rõ tại kỳ họp thứ ba – HĐND huyện./.

Xuân Đức

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 585
  • Trong tuần: 1,938
  • Tất cả: 520,650