Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức thành công kỳ họp thứ ba – kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 31/8/2021, Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức kỳ họp thứ ba – kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có 30/30 đại biểu HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Thường trực HU, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính – KH, Tài nguyên – MT, Kinh tế - HT, Ban QLDA ĐTXD huyện.

 Đồng chí Đinh Minh Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Minh Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai đã nhấn mạnh: Với tính chất quan trọng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, do vậy huyện phải xây dựng quy hoạch sử dụng đất để tạo hành lang pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm cũng như phục vụ các nhiệm vụ khác trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Xác định rõ tầm quan trọng của việc lập quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức triển khai lập dự án "Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai". Tại kỳ họp này, các vị đại biểu sẽ xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai. Trong đó, đề nghị các đại biểu cần phải tập trung nghiên cứu và xem xét việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2021-2030 đảm bảo các nguyên tắc, nội dung theo Quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản Luật có liên quan; đảm bảo tính khả thi, tính khoa học, đảm bảo phát triển bền vững về sinh thái và môi trường; phù hợp với quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Đồng thời, các vị đại biểu sẽ tiến hành xem xét và thông qua 02 Nghị quyết phê duyệt danh mục đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã Khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai và Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

 

Một số hình ảnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, với sự điều hành và nội dung gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện đã nghiêm túc nghiên cứu, tích cực phát biểu đóng góp 08 ý kiến đề nghị lãnh đạo phòng Tài chính - KH, Tài nguyên – MT...làm rõ một số nội dung. Những ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện về một số vấn đề còn vướng mắc tại báo cáo, tờ trình của UBND huyện và các nội dung đề nghị giải trình đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp thu, giải trình làm rõ trực tiếp tại kỳ họp.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ ba - HĐND huyện khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật./.

Xuân Đức

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 595
  • Trong tuần: 1,948
  • Tất cả: 520,660