Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai họp tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

Thực hiện văn bản số 314/HĐND-TT ngày 25/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba  - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI. Sáng ngày 01/12/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh và một số nhiệm vụ khác. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Đinh Minh Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng TĐB HĐND tỉnh tại huyện; các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban HĐND huyện; Lãnh đạo 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm XH, Ban QLDA ĐTXD, Ngân hàng CSXH.

Đồng chí Đinh Minh Hà - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện phát biểu kết luận một số nội dung phiên họp

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu cơ bản nhất trí với những báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI. Nội dung các báo cáo của tỉnh về cơ bản đã có những đánh giá đầy đủ, cụ thể, khái quát những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Lào Cai; các số liệu cơ bản đã có tính thống nhất cao; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã bám sát quy định của Nhà nước, những chính sách tỉnh đưa ra đều phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tuy nhiên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Si Ma Cai đề nghị UBND tỉnh và một số Sở, ngành xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; bổ sung một số danh mục công trình đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025...Đồng thời các đại biểu dự họp đã đề xuất với tỉnh 14 ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh về một số chế độ, chính sách, đề xuất đầu tư một số danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện...

Kết thúc cuộc họp đồng chí Đinh Minh Hà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và kết luận, làm rõ một số nội dung. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp các ý kiến tham gia của đại biểu vào các văn kiện trình tại kỳ họp thứ ba  – HĐND tỉnh gửi Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp xong trước ngày 02/12/2021./.

Xuân Đức
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 4,119
  • Tất cả: 585,930