Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức họp đóng góp ý kiến vào các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tư – HĐND huyện

Sáng ngày 03/12/2021 tại phòng họp tầng 2 – Hội trường lớn UBND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện tổ chức cuộc họp để tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tư – HĐND huyện và tổ chức họp đánh giá, phân xếp loại, bình xét khen thưởng với Ban, thành viên của Ban năm 2021. Chủ trì phiên họp đồng chí Vàng Thị Mai – Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên trong Ban

 Dưới sự điều hành, gợi ý của đồng chí Trưởng ban đối với một số nội dung cần quan tâm nghiên cứu, tập trung phân tích, làm rõ trong các báo cáo thẩm tra, cụ thể: Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai - HĐND huyện; ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2021; Báo cáo kết quả công tác năm 2021; chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND huyện.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan tới một số số liệu trong báo cáo chính sách dân tộc; một số nội dung trả lời chưa thỏa đáng của UBND đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng kéo dài, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện… chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề cần điều chỉnh, những hạn chế, thiếu sót và hướng giải quyết, cũng như các đề xuất, kiến nghị để đưa vào các dự thảo báo cáo.

 

Đồng chí Vàng Thị Mai – Trưởng ban Dân tộc kết luận một số nội dung cuộc họp

Kết luận nội dung phiên họp, đồng chí Vàng Thị Mai - Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên trong ban, và sẽ điều chỉnh một số nội dung trước khi ký ban hành các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp./.

Xuân Đức
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 4,218
  • Tất cả: 586,029