TTHC Liên thông

TTHC Áp dụng trực tiếp theo các văn bản/Quyết định công bố TTHC của các bộ ngành TW và thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận "Một cửa" của cấp

huyện

 

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

 

Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Lĩnh vực cấp, quản lý, căn cước công dân

 

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một

số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn

lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã

hội

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi

việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng

tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày

07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ

Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

 

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện

đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng chính phủ


     
       
       
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 4,568
  • Tất cả: 677,950