TTHC lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch& đầu tư

21

XII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21)

 

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

 

 

1

 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Quyết định số 2659/QĐ-UBND

ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

2

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

3

 

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 2659/QĐ-UBND

ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

5

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Quyết định số 2659/QĐ-UBND

ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

6

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND

ngày 6/6/2019

 

 

7

 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

8

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

9

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND

ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

10

 

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

11

 

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

12

 

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Quyết định số 1616/QĐ-UBND

ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư

hỏng)

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

15

 

 

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

16

 

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

17

 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

18

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

20

 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

21

 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 4,538
  • Tất cả: 677,920