TTHC lĩnh vực Công thương
 

15

V

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

 

 

Lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

1

 

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thương mại

 

 

 

2

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

3

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực lưu thông hành hóa (rượu): 06 TTHC

 

 

 

5

 

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

6

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 3558/QĐ-UBND

ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

7

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 3558/QĐ-UBND

ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

8

 

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

9

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

10

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 3558/QĐ-UBND

ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực lưu thông hành hóa (thuốc lá): 03 TTHC

 

 

 

11

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

12

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

14

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

15

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 4,607
  • Tất cả: 677,989