TTHC lĩnh vực Lao động - TB&XH

 

XI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ()

 

27

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

 

1

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao

động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày

30/3/2018

 

 

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

3

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện (nộp hồ sơ từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

5

 

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

6

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

8

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (nộp hs từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

9

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi

đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nộp hồ sơ từ cấp xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND

ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

10

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,

trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nộp hs từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

11

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nộp hs từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

12

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chị phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (nộp hồ sơ từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

14

 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng (nộp hô sơ từ xã + huyện)

Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực người có công

 

 

 

15

 

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Quyết định số 1222/QĐ-UBND

ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

16

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (thực hiện tại một cửa đối với những đối tượng phải có hồ sơ)

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

TTHC cấp tỉnh nộp từ cấp xã (liên thông 03 cấp)

 

 

 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà

chưa được hưởng chế độ ưu đãi

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (cấp xã + Huyện + Sở LĐ)

Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a (cấp xã + Huyện + Sở LĐ)

Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

TTHC cấp tỉnh về COVID-19 -2020 nộp hồ sơ từ cấp xã, huyền (liên thông các cấp)

 

 

 

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 (Bảo hiểm XH +cấp huyện + tỉnh) huyện chuyển UB

Quyết định số 2557/QĐ-UBND

ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (Bảo hiểm XH +cấp huyện + tỉnh) Huyện chuyển UB

Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (UBND xã + Chi cục Thuế+ huyện + tỉnh)

Quyết định số 2557/QĐ-UBND

ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

 

 

 

17

 

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân (xã + huyện)

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

18

Hoãn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện (CCPL thay đổi)

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

19

Miễn chấp hành quyết định ấp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện. (CCPL thay đổi)

Quyết định số 1222/QĐ-UBND

ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực lao động tiền lương

 

 

 

20

 

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định số 1222/QĐ-UBND

ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

21

Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (TTHC đặc thù)

Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực Trẻ em

 

 

 

22

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND

ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

23

 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND

ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

24

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết đính số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

25

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận,

thị xã, thành phố trực thuộc (k thực hiện tại 1 cửa vì cấp tiền)

Quyết đính số 713/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

26

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các sở giáo dục nghề nghiệp thục hoặc sở giáo dục

vốn đầu tư nước ngoài (k thực hiện tại 1 cửa vì cấp tiền)

Quyết đính số 713/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (áp dụng tại cấp huyện)

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (áp dụng tại cấp huyện)

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

 

 

 

27

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý (thực hiện tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện (trường hợp đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một

cửa của UBND cấp huyện)

Quyết đính số 1481/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 4,717
  • Tất cả: 678,099