TTHC lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp

18

IX

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ()

 

 

 

Lâm nghiệp (5)

 

 

 

1

 

Xác nhận bảng kê lâm sản

Quyết định số 891/QĐ -UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Ca

 

 

2

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Quyết định số 891/QĐ -UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Ca

 

 

3

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Quyết định số 3641/QĐ -UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

4

 

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

Quyết định số 3797/QĐ -UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

5

 

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan

Quyết định số 3797/QĐ -UBND

ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực kinh tế hợp tác và PTNT

 

 

 

6

 

Bố trí dân cư trong huyện

Quyết định số 5567/QĐ-UBND

ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca

 

 

7

 

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh, trong huyện

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Ca

 

 

8

 

Hỗ trợ dự án liên kết

Quyết định số 5567/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Ca

 

 

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

 

9

 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp

Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (04)

 

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng

nhận ATTP hết hạn)

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy

chứng nhận ATTP)

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thủy sản, thủy lợi

 

 

 

13

 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Quyết định số 1534/QĐ-UBND

ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

14

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Quyết định số 1534/QĐ-UBND

ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

15

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Quyết định số 2873/QĐ-UBND

ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

16

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

17

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 02 xã trở lên)

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

18

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 02 xã trở lên)

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

19

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (Quyết định số 2591/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018)

Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thiên tai (TTHC đã thống kê tại cấp xã- TTHC liên thông 03 cấp)

 

 

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (TTHC thực hiện liên thông 03 cấp, TTHC thống kê TTHC cấp xã)

Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (TTHC thực hiện liên thông 03 cấp, TTHC thống kê TTHC cấp xã)

Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 340
  • Trong tuần: 4,548
  • Tất cả: 677,930