TTHC lĩnh vực Nội vụ

31

VII

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

 

Lĩnh vực tôn giáo

 

 

 

1

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

2

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

3

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

4

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND

ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

5

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

6

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

7

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của

cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

8

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực tổ chức biên chế (03)

 

 

 

9

 

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

10

 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

11

 

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc

thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

 

 

 

12

 

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

13

 

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

14

 

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Quyết định số 1208/QĐ-UBND

ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ (18)

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

15

 

Công nhận ban vận động thành lập hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

16

 

Thủ tục thành lập hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

17

 

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

18

 

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

19

 

Thủ tục đổi tên hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

20

 

Thủ tục hội tự giải thể

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

21

 

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

22

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

23

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Quyết định số 5525/QĐ-UBND

ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thi đua (08)

 

 

 

24

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

25

 

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

26

 

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

27

 

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

28

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

29

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

30

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Quyết định số 1577/QĐ-UBND

ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca

 

 

31

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Ca

 

 

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

 

 

 

Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

Theo dõi

 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 405
  • Trong tuần: 4,613
  • Tất cả: 677,995