TTHC lĩnh vực Thanh tra

XVIII

LĨNH VỰC THANH TRA (10)

 

1

Kê khai tài sản, thu nhập

Quyết định số 2174/QĐ-UBND

ngày 25/6/2021

2

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Quyết định số 2174/QĐ-UBND

ngày 25/6/2021

3

Thực hiện giải trình

Quyết định số 2174/QĐ-UBND

ngày 25/6/2021

4

Xác minh tài sản, thu nhập

Quyết định số 2174/QĐ-UBND

ngày 25/6/2021

 

5

 

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Quyết định số 1265/QĐ-UBND

ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

6

 

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

7

 

Tiếp công dân tại cấp huyện

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

8

 

 

Xử lý đơn cấp huyện

Quyết định số 1265/QĐ-UBND

ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

9

 

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Quyết định số 3928/QĐ-UBND

ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 4,559
  • Tất cả: 677,941