TTHC lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

19

XIII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

 

 

 

1

 

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

2

 

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

3

Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Quyết định số 3544/QĐ-UBND

ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

4

 

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

5

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích

sử dụng đất)

 

 

Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

6

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

7

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 5615/QĐ-UBND

ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

8

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với

trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 5615/QĐ-UBND

ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

9

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người

Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

TTHC dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện

 


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

10

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện)

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

11

 

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

12

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

13

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời

là người sử dụng đất

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

15

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử

dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

16

 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Quyết định só 5614/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

18

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Quyết định só 5614/QĐ-UBND

ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Lĩnh vực thuế

 

 

 

19

 

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 4,534
  • Tất cả: 677,916