TTHC lĩnh vực văn hóa

21

VI

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

 

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

2

 

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

3

 

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

4

 

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

5

 

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

6

 

 

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

7

 

 

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

8

 

 

Đăng ký tổ chức lễ hội

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày

18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

9

 

 

Thông báo tổ chức lễ hội

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Lĩnh vục Thư viện

 

 

 

10

Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư

nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

11

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày

18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

12

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công

lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Lĩnh vực Gia đình

 

 

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày

18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

16

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày

18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

18

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

19

 

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

20

 

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Quyết đính số 158/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Thủ tục hành chính đặc thù

 

 

 

21

 

Hỗ trợ câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch

Quyết đính số 1882/QĐ-UBND

ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 364
  • Trong tuần: 4,572
  • Tất cả: 677,954