TTHC lĩnh vực xây dựng
 

12

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng

 

 

 

1

 

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

Lĩnh vực quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng

 

 

 

2

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày

10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

3

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

 

 

4

 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Hoạt động xây dựng

 

 

 

5

Thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

6

Thẩm định và điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

7

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

8

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

9

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

10

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

11

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

12

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 4,606
  • Tất cả: 677,988