TTHC lĩnh vực Tài chính

23

X

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (23)

 

 

 

 

1

 

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

2

 

 

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

3

 

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

4

 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Quyết định số 1278/QĐ-UBND

ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

5

 

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

6

 

Quyết định điều chuyển tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

7

 

Quyết định bán tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

8

 

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

9

 

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

10

 

Quyết định thanh lý tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

11

 

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND

ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

12

 

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Quyết định số 1278/QĐ-UBND

ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

13

 

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

14

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai


 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số quyết định công bố

 

 

 

 

15

 

Mua quyển hóa đơn

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

16

 

Mua hóa đơn lẻ

Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND

tỉnh Lào Cai

 

 

 

17

 

 

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

QĐ số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

 

18

 

 

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

QĐ số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

 

19

 

 

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

QĐ số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

 

20

 

 

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

QĐ số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lào Cai

 

 

Lĩnh vực quản lý công sản (chung với tỉnh)

 

 

 

 

21

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

22

Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

 

23

Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định

được chủ sở hữu

Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch

UBND tỉnh Lào Cai


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 451
  • Trong tuần: 4,659
  • Tất cả: 678,041