Huyện Si Ma Cai, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ngày 03/6, tại Trung tâm Chính trị huyện Si Ma Cai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước cho hơn 100 cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 01 ngày, hơn 100 đại biểu là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng: Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện; công chức văn hóa, tư pháp cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện Si Ma Cai được tiếp thu các nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Kết cấu phổ biến của hương ước, quy ước giai đoạn hiện nay gắn với nội dung cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình, thôn, tổ văn hóa được các đại biểu cơ sở quan tâm, thảo luận bổ sung kiến thức...

Thông qua Hội nghị, nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cán bộ cơ sở, các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tại huyện Si Ma Cai trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó giúp người dân ở cơ sở nâng cao ý thức tự giác chấp hành những quy định đã được đề ra trong các bản hương ước, quy ước./.

                                                                                                                                 

  Thào Loan - Trung Dũng
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 553
  • Trong tuần: 1,906
  • Tất cả: 520,618