Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2020.

Ngày 02/6, huyện Si Ma Cai đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 103 đồng chí cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Dự lớp Bồi dưỡng có đồng chí Giàng Sín Chớ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng

 Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02/6 - 05/6), 103 đồng chí tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề, cụ thể: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế -xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số nội dụng cơ bản của các Luật: Quốc phòng, nghĩa vụ Quân sự, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên.

 Thông qua lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đã giúp cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thêm kiến thức. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh đến Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

                                                                                                                                          Lồ Sinh - Trung Dũng

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 1,821
  • Tất cả: 520,533