Si Ma Cai chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Si Ma Cai thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức Đảng có lúc, có nơi chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò của người đứng đầu một số cấp ủy Đảng, chính quyền một số cơ sở chưa phát huy rõ nét. Công tác quản lý, điều hành của UBND có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, chậm đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Việc tổ chức thực hiện có lúc thiếu chặt chẽ, triển khai chậm. 

Thường trực Huyện ủy thăm, nắm tình hình phát triển sản xuất của Nhân dân.

Xuất phát từ thực tiễn trên, huyện Si Ma Cai hết sức chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí Giàng A Giả - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Si Ma Cai cho biết: Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương và địa phương, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được sự thống nhất cao, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống. Điều đáng quan tâm, định kỳ hàng tháng, Thường trực Huyện ủy xuống thăm và làm việc với một số chi bộ thôn để động viên, khích lệ và chỉ đạo kịp thời. Qua đó, những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bức xúc được đưa ra giải quyết kịp thời, thỏa đáng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thào Chư Phìn.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Giàng A Giả (áo đen) thăm, nắm tình hình tại cơ sở (Tháng 2/2021, xã Sín Chéng).

         Đảng ủy các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất theo đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, buông lỏng lãnh đạo. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng. Nhiều đảng viên đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Thường trực Đảng ủy xã Nàn Sín tuyên truyền chủ trương, chính sách tới cán bộ chủ chốt các thôn, bản (Tháng 1/2021).

Phát huy vai trò Đảng viên trong phát triển sản xuất, vươn lên trong đời sống. 

Si Ma Cai tập trung phát triển Đảng viên khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm, chăm lo Đảng viên lão thành, phát huy vai trò uy tín tại cơ sở.

Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác vận động quần chúng, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành quy ước, hương ước, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với Đảng./.

Hữu Huỳnh - Ngô Hà
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 4,603
  • Tất cả: 677,985