Thực hiện chương trình xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đang được xã Cán Cấu tích cực triển khai. Với mong muốn tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, phát huy được lợi thế của xã, qua đó, tạo động lực tiếp sức cho xã, duy trì bền vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Ngay từ khi mới thành lập Đảng 03/2/1930, trong những thời kỳ khó khăn nhất, đất nước mất độc lập, tự do, nhân dân sống dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Đảng phải hoạt động bí mật; với đường lối chính trị đúng đắn, cùng với sự tiền phong, gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã thu hút, lãnh đạo được nhân dân một lòng đi theo Đảng làm lên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc năm 1945 - 1954, chống Mỹ cứu nước đấu tranh thống nhất nước nhà 1954 - 1975, bảo vệ biên giới, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Để làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Tổng số: 594
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
199/KH-UBND 26/07/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về 0
15/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 16
Tải về 0
17/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
18/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 12
Tải về 0
19/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với Uỷ ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 12
Tải về 0
20/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
21/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 8
Tải về 0
22/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về 0
23/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác quản lý, trồng, bảo vệ rừng gắn với việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 9
Tải về 0
24/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ sáu-Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 13
Tải về 0
12345678910...
Video Si Ma Cai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 4 585
  • Tất cả: 499040
Đăng nhập