NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SI MA CAI LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản DỰ THẢO
Ngày ban hành 01/06/2020
Ngày hiệu lực 01/06/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SI MA CAI LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Nghi quyet_0001.signed.pdf
Văn bản mới