Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phất triển, mở rộng cây ăn quả ôn đới huyện Si Ma Cai đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản DỰ THẢO
Ngày ban hành 01/06/2020
Ngày hiệu lực 01/06/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phất triển, mở rộng cây ăn quả ôn đới huyện Si Ma Cai đến năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao cao tong ket nghi quyet 04_0001.signed.pdf
Văn bản mới