Báo cáo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 714-BC/HU
Ngày ban hành 01/06/2020
Ngày hiệu lực 01/06/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm bao cao tong ket nghi quyet 22.signed.pdf
Văn bản mới