Báo Cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Quy định tạm thời về công tác tuyên vận
Số ký hiệu văn bản DỰ THẢO
Ngày ban hành 01/06/2020
Ngày hiệu lực 01/06/2020
Trích yếu nội dung Báo Cáo đánh giá 05 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Quy định tạm thời về công tác tuyên vận
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao cao 05 nam thuc hien quy dinh so 11_0001.signed.pdf
Văn bản mới