Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 119/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_ATTP_nam_2022_202204140235120220418072437640_Signed.pdf
Văn bản mới