Kế hoạch phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái huyện Si Ma Cai giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 123/KH-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái huyện Si Ma Cai giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_PT_duoc_lieu_gan_voi_DLST_s20220422081644049_Signed.pdf
Văn bản mới