kế hoạch triển khai Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2022-2025 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 129/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung kế hoạch triển khai Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2022-2025 năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_De_an_giam_thieu_o_nhiem_MT20220505030319333_Signed.pdf
Văn bản mới