Kế hoạch phòng dịch bệnh ở người năm 2022
Số ký hiệu văn bản 134/KH-UBND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng dịch bệnh ở người năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_134_UBH_0001_2022050902504320220509025055577_Signed.pdf
Văn bản mới