Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2022 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 142/KH-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2022 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_PBGDPL_dot_2_nam_202220220516105328040_Signed.pdf
Văn bản mới