Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
Số ký hiệu văn bản 02/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 22/02/2016
Ngày hiệu lực 22/02/2016
Trích yếu nội dung Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02-22-13-28-56-01.pdf
Văn bản mới