Quyết định Số 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016: Phê duyệt đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025
Số ký hiệu văn bản 316/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/03/2016
Ngày hiệu lực 27/03/2016
Trích yếu nội dung Quyết định Số 316/QĐ-TTg ngày 27/2/2016: Phê duyệt đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 316QD-TTg_306958.doc
Văn bản mới