V/v thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản QĐ133/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd133.pdf
Văn bản mới