Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_15_hdnd_0001_202207260237352720.pdf
Văn bản mới