Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với Uỷ ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với Uỷ ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_19_hdnd_0001_20220726024923872870.pdf
Văn bản mới