Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_21_0001_202207260255213930.pdf
Văn bản mới