Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác quản lý, trồng, bảo vệ rừng gắn với việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác quản lý, trồng, bảo vệ rừng gắn với việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_23_hdnd_0001_20220726030216819810.pdf
Văn bản mới