Quyết định về việc công bố 28 thủ tục hành chính mới ban hành (cấp tỉnh 14 thủ tục hành chính, cấp huyện 14 thủ tục hành chính), 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1936/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2016
Ngày hiệu lực 23/06/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố 28 thủ tục hành chính mới ban hành (cấp tỉnh 14 thủ tục hành chính, cấp huyện 14 thủ tục hành chính), 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Chủ tịch - Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm QĐ.pdf
Văn bản mới