Kế hoạch đào tạo nghề năm 2023
Số ký hiệu văn bản 131/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch đào tạo nghề năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm ke_hoach_dao_tao_nghe_nam_202320230329101038424_signed.pdf
Văn bản mới