KH tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và cộng tác viên giảm nghèo cấp thôn, bản năm 2023
Số ký hiệu văn bản 133/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung KH tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và cộng tác viên giảm nghèo cấp thôn, bản năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_tap_huan_nang_cao_nang_luc_20230329101748987_signed.pdf
Văn bản mới