Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 134/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_kiem_tra_danh_gia_ctmtqgn_220230329102323363_signed.pdf
Văn bản mới