Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 149/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_149_0001_20230406035621407420230406035634132_signed.pdf
Văn bản mới