Kế hoạch chiến lược quốc gia về dinh dưỡng huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 150/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch chiến lược quốc gia về dinh dưỡng huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_150_0001_20230406035814767720230406035848570_signed.pdf
Văn bản mới