Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và chính công (PAPI) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 158/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và chính công (PAPI) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_158_0001_20230407031548847820230407031637369_signed.pdf
Văn bản mới