Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 4/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_04_0001_202304060418377987920230406041846229_signed.pdf
Văn bản mới