Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện( PAR INDEX) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện( PAR INDEX) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_159_0001_20230407032042674620230407032113948_signed.pdf
Văn bản mới