Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước( SIPAS) của huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 157/KH-UBND
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước( SIPAS) của huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_157_0002_20230407030904985920230407030956119_signed.pdf
Văn bản mới