Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_16_0001_202305311112161991920230531111234440_signed.pdf
Văn bản mới